CEIP SON CALIU - CURS 2019-20

Mitjançant aquest blog volem compartir amb tota la Comunitat Educativa les activitats, festes i actes que es celebraran al CEIP SON CALIU durant el curs 2019-20

A través de este blog queremos compartir con toda la Comunidad Educativa las actividades, fiestas y eventos que celebraremos en el CEIP SON CALIU durante el curso 2019-20